Jaarverslag 2019

Verbinding

In 2019 hebben we hard gewerkt aan een veiligere samenleving. Zo openden we een tweede afdeling van de Klinische Kortdurende Behandeling (KKB) voor zedenplegers zonder tbs. De forensische zorg bij onze locaties de Voorde en de Wierde werd uitgebreid met een therapie voor patiënten met verslavingsproblemen. Bij de Waag nam e-health een vlucht en werd de doorontwikkeling van het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag afgerond.

Leef! Veilig! Samen! luidt onze missie. Veiligheid zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom vinden we het belangrijk om anderen te betrekken bij ons werk. Afgelopen jaar hebben wij dat gedaan door activiteiten voor buurtbewoners van de Van der Hoeven Kliniek te organiseren, zoals een uniek theaterproject, en door een netwerkmarkt op te zetten voor geïnteresseerden in de forensische zorg. Daarom hebben we in dit jaarverslag voor het thema ‘verbinding’ gekozen.

 

Naar jaarverslag 2019 >

Sluiten