De Forensische Zorgspecialisten

Jaarverslag 2019

'Het gaat uiteindelijk om het leveren van de beste zorg'

Josee Bos, manager van de afdeling Informatie & Automatisering

Josee Bos is sinds februari 2019 manager van de afdeling Informatie en Automatisering (I&A) van De Forensische Zorgspecialisten. Sinds in maart 2020 de coronacrisis uitbrak, heeft haar afdeling het nog drukker dan voorheen. Zo stapte de Waag voor een groot deel over op online behandelen en moesten er in snel tempo thuiswerkplekken voor medewerkers worden gerealiseerd. Ook kwam de uitrol van de nieuwe werkomgeving voor alle medewerkers in een versnelling terecht. Josee Bos: ‘Onze afdeling heeft keihard gewerkt om ervoor te kunnen zorgen dat onze organisatie door kon blijven werken. Dat was niet makkelijk, maar het is wel gelukt.’

‘Eigenlijk ben ik helemaal niet technisch,’ vertelt ze over haar werk. ‘Ik ben juist van de inhoud. Voor ik deze functie kreeg, was ik locatiedirecteur van de Van der Hoeven Kliniek. Toch is dit geen onlogische stap. Twee jaar geleden – toen ik nog locatiemanager was – werd ik aangesteld als projectleider van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat vond ik een leuke klus, juist omdat ik wist wat mensen op de werkvloer nodig hebben,’ vertelt Bos.

Na het afronden van dat project werd Josee Bos gevraagd om hoofd van de afdeling I&A te worden. ‘Ik stapte letterlijk een nieuwe wereld binnen. Ik werd niet gehinderd door enige kennis van zaken. Gelukkig heb ik een geweldig team van veertien mensen die ontzettend veel expertise hebben. De meesten werken hier al een tijdje en dat zorgt voor veel continuïteit. We hebben een projectenkalender opgesteld om te zien welke zaken prioriteit hadden. Toen bleek dat grote haast geboden was, omdat er een deadlock dreigde van onze Citrix-omgeving, de omgeving die mensen gebruiken om thuis in te loggen in hun werkomgeving. Als we niet snel zouden handelen, konden we er helemaal niets meer mee. Er dreigde van alles mis te lopen.’

Dankzij de inspanning van haar medewerkers en een externe partij werd het gevaar op tijd afgewend. ‘De gebruikers hebben gelukkig niets van de migratie gemerkt. We zitten nu in de tweede fase van het project; de basis is gelegd en nu worden de werkplekken uitgerold. Daarnaast richten we ons momenteel op het beveiligen van onze digitale systemen. Aan de ene kant is dit een technisch verhaal, maar het is ook belangrijk om onze medewerkers ervan bewust te maken dat zij een verantwoordelijkheid hebben op dit gebied.’

Josee Bos is enthousiast over haar nieuwe werk: ‘Het is echt veel leuker dan ik van tevoren had gedacht. Voor mij is echt belangrijk dat ik de verbinding tussen mijn afdeling en de rest van de organisatie kan maken. We doen ons best om zichtbaar en toegankelijk te zijn en om aan te sluiten bij de wensen van onze medewerkers. Ik werk al 25 jaar in verschillende functies voor deze organisatie. Ik geloof in de behandelingen die wij onze patiënten en cliënten bieden. Uiteindelijk gaat het mij om het leveren van de beste zorg; of ik dat nou doe als locatiedirecteur of manager van I&A, maakt eigenlijk niet uit.’

Sluiten

In 2019 werkten er 991 mensen bij De Forensische Zorgspecialisten. Een nieuw record. We zijn trots dat we een gezonde, groeiende organisatie zijn!

Uit de cijfers van het jaarverslag 2019

Highlights 2019

Maart
Onderzoek agressie-incidenten
April
Onderzoek valideren FARE
Juni
Tweede editie netwerkmarkt
September
Projectgroep Wvggz
November
Stap naar de rechter
December
De OR in 2019

Leef! Veilig! Samen!

Dat is onze missie. In 2019 hebben we daar hard aan gewerkt. Zo hebben wij een netwerkmarkt opgezet voor geïnteresseerden in de forensische zorg. Verder werd er onderzoek gedaan naar de voorspellers van fysieke agressie-incidenten in de Van der Hoeven Kliniek en de effectiviteit van de FARE; het risicotaxtie-instrument voor volwassenen bij de Waag.

Klik op deze en andere highlights om te ontdekken wat we het afgelopen jaar hebben gedaan.

Afgelopen jaar hebben wij activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd en een netwerkmarkt opgezet voor geïnteresseerden in forensische zorg.

Feiten & cijfers

Toelichting

In 2019 hebben wij hard gewerkt aan onze belangrijkste missie: een veiligere samenleving. Zo werden er nieuwe afdelingen geopend in de Van der Hoeven Kliniek, zoals de tweede Klinische Kortdurende Behandeling (KKB) voor zedenplegers zonder tbs met dwangverpleging. Bij de Waag werden verschillende zorgprogramma’s verder ontwikkeld, zoals het zorgprogramma voor Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Ook nam de online behandeling daar een grote vlucht. Mede door deze ontwikkelingen is onze organisatie gegroeid van 970 medewerkers in 2018 naar 991 in 2019; een stijging van 2% en weer een nieuw record.

Ik wil de mensen op de werkvloer graag iets meegeven.

Nienke Verstegen, onderzoeker De Forensische Zorgspecialisten

Feiten & cijfers Kennis en innovatie

Toelichting

De Forensische Zorgspecialisten hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek, om ervoor te zorgen dat steeds de beste behandelingen worden gegeven. Zo doen we onderzoek naar de beste risicotaxaties voor onze cliënten en patiënten, en naar de effectiviteit van onze behandelingen en nieuwe behandelmethoden. We hebben daarvoor een eigen afdeling onderzoek en werken samen met universiteiten en forensische instellingen. In 2019 is door onze onderzoekers hard gewerkt aan verschillende projecten en publiceerden zij geregeld in (inter)nationale onderzoekstijdschriften.