De Waag

Jaarverslag 2019

‘E-health heeft een grote vlucht genomen tijdens de coronacrisis’

Sinds Nederlanders in maart 2020 werd gevraagd om afstand te houden vanwege de coronacrisis, zijn veel behandelaren van de Waag online gaan behandelen. Het gevolg is dat het gebruik van e-health enorm is toegenomen. ‘Het aantal cliënten dat ermee werkt is opgelopen tot bijna duizend,’ vertelt Eveline Schippers, projectmanager bij de Waag en specialist op het gebied van e-health. ‘Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk cliënten er gebruik van maken, dus dat is een gunstige ontwikkeling.’

Bij de Waag wordt e-health sinds 2016 gebruikt. ‘Volgens de eerste aanwijzingen uit onderzoek maakt het de behandeling effectiever. E-health is een brede term die samenhangt met verschillende vormen van digitale behandeling, maar als we bij de Waag over e-health spreken, dan bedoelen we meestal het werken met Minddistrict, een digitale omgeving waartoe cliënten met een internetverbinding toegang kunnen krijgen. Zo kan een cliënt met de behandeling bezig zijn in zijn eigen omgeving en op een moment dat het hem uitkomt,’ legt Schippers uit.

‘Wij hebben Minddistrict zelf ingericht naar onze wensen,’ vervolgt Schippers. ‘Voor een deel bestaat de omgeving nu uit psycho-educatie. Zo kan iemand thuis informatie lezen over verschillende psychiatrische problemen, zoals autisme. Dan blijft er in de behandelkamer meer tijd over voor verdieping. Daarnaast hebben we oefeningen met film- en audiofragmenten online gezet, die aansluiten bij onze behandelprogramma’s. Met name de ontspanningsoefeningen zijn populair; een cliënt kan een video bekijken die hem door een oefening loodst. Ook zijn er dagboeken die een cliënt kan bijhouden.’

De projectmanager vertelt dat de Waag in 2019 de VIPP GGZ-subsidie heeft gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om e-health verder te ontwikkelen. ‘Ons doel is om voor elk zorgprogramma digitale content in Minddistrict te maken. De afdeling behandelzaken is begonnen met de behandeling Agressie Regulatie op Maat. Daar hebben we al veel content voor. Een deel daarvan hebben we ook toepasbaar gemaakt voor andere zorglijnen, denk aan stressreductie, sociaal netwerk, motivatie en veiligheidsplannen. De afdeling behandelzaken breidt dit nu steeds verder uit,’ zegt ze.

De meeste behandelaren die e-health gebruiken, zijn enthousiast over de mogelijkheden. Schippers: ‘E-health wordt altijd naast het face-to-facecontact gebruikt; blended care noemen we dat. De oefeningen worden in overleg uitgekozen. Zo worden cliënten beter voorbereid op de behandeling. De cliënten die ermee werken, zijn er redelijk blij mee. Sommigen ligt het natuurlijk beter dan anderen, maar een deel van de doelgroep staat er welwillend tegenover, omdat het een leuke, speelse manier van behandelen is. Het werkt motiverend en het stimuleert om ook thuis met de behandeling bezig te blijven.’

Tot slot zegt Eveline Schippers: ‘We hebben veel geïnvesteerd in e-health en dat betaalt zich nu uit. Ook behandelaren die er tot nu minder gebruik van maakten, zien hoe eenvoudig het programma is en hoe goed ze met de content uit de voeten kunnen. Ik denk dat e-health in de toekomst populair zal blijven.’

Sluiten

Elke dag zet de Waag zich 100% in om cliënten de juiste zorg te bieden en te voorkomen dat ze terugvallen in strafbaar gedrag. Zo wordt de samenleving veiliger.

Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming

Highlights 2019

Januari
Minister Dekker bij de Waag
April
Jeugdzorg blijft uitdaging
Juni
Onderzoeken werking hersenen
Juli
Nieuwe regiodirecteur
September
Cliëntenpanel de Waag
December
Zorgprogramma SGG

Zorg voor veiligheid

Dat is onze missie. In 2019 is daar bij de Waag hard aan gewerkt. Zo werd de doorontwikkeling van het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag afgerond en kwam er een nieuwe regiodirecteur voor Midden-Nederland: Lisa Tober.

Klik op deze en andere highlights om te ontdekken wat we het afgelopen jaar hebben gedaan.

Onze cliënten hebben een frisse blik; daar kunnen we veel van leren.

Nienke Sweers, projectmanager en aanspreekpunt cliëntenpanel de Waag

Feiten & cijfers

Toelichting

In 2019 behandelde de Waag in totaal 7422 cliënten vanuit tien vestigingen. Het aantal cliënten in behandeling is hiermee een paar procent gedaald (in 2018 ging het om 7628 cliënten). Meer dan de helft van de cliënten werd behandeld in een vrijwillig kader (Zorgverzekeringswet. Een derde van de cliënten werd behandeld vanuit een strafrechtelijk kader (Justitie). Bijna 15% betrof jeugdige cliënten, die zowel vanuit een strafrechtelijk kader of vrijwillig kader werden behandeld (Jeugdwet). Dit zijn jeugdigen in Jeugdregio’s waar de Waag een contract mee heeft (825) en jeugdigen in Jeugdregio’s waar de Waag een afspraak in onderaannemerschap mee heeft (258). In 2019 waren er in totaal 5141 nieuwe aanmeldingen. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2018. De stijging betreft vooral cliënten in een vrijwillig kader (ZvW).